Seltor lavest på E16-gangvei

Seltor lavest på E16-gangvei

Det kom inn tre tilbud fra entreprenører på bygging av gang- og sykkelvei ved E16 Toso-Prestmoen på Jevnaker i Oppland.

Stemningen var spent på regionvegkontoret til Statens vegvesen på Lillehammer onsdag 3. april da tilbudskonvoluttene på jobben ble åpnet, melder veivesenet.

Her er tilbudsprisene som kom ut av konvoluttene:
Tronrud Anlegg AS - Kr 17 868 169
Seltor Anlegg AS - Kr 15 718 280
Åsmund Pettersen & Sønn AS - Kr 16 978 005

 - Tilbudene ligger litt over byggherreoverslaget på 15,2 mill. kr, sa prosjektleder Asbjørn Stensrud etter tilbudsåpningen.

- Vi hadde forventet flere tilbydere ut i fra tidligere interesse, men vi er brukbart fornøyd med tilbudene vi har fått inn. Prosjektet gjelder bygging av 2,1 km gang- og sykkelveg, inkludert en brukonstruksjon, og er et viktig tiltak for gående og syklende på en sterkt trafikkert veg.

Nå skal veivesenet kontrollere at tilbudene stemmer og at alle dokumenter er på plass i tilbudene.

Forsiden nå