Signerte kontrakt med Mesta
(Foto: Mesta)

Signerte kontrakt med Mesta

Statens vegvesen har signert kontrakt med Mesta Entreprenør AS på bygging av ny gang- og sykkelvei langs E39 mellom Farsund og Kusslid i Førde.

Prosjektet inneholder 850 meter gang- og sykkelvei mellom Farsund i vest og Kusslid i øst, en veistrekning som er smal og utrygg for gående og syklende.

Anleggsarbeidet startet mandag 4. november, og det blir lysregulering forbi anleggsområdet. Trafikanter må derfor regne med ventetid.

Dette et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Førde kommune, der kommunen skal legge nytt vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i veikroppen til gang- og sykkelveien.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2020.

Det kom inn fire tilbud på denne kontrakten. Se hvem som kom med tilbud, og prisene, her.

Forsiden nå