Strekningen på Mosterøy det skal bygges bredere vei på, og ny gang - og sykkelvei på, er merket med rødt.
Strekningen på Mosterøy det skal bygges bredere vei på, og ny gang - og sykkelvei på, er merket med rødt. (Illustrasjon: Google Maps/AT.no)

Signerte Mosterøy-oppdrag til ca. 70 mill. kroner

Åtte entreprenører leverte tilbud på å bygge fylkesvei bredere samt å bygge ny gang og sykkelvei nord for Stavanger.

Mandag 3. juni signerte fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal kontrakt med den foretrukne entreprenøren, Rygg Maskin AS, på å gjøre fylkesvei 561 fra Mosterøy skole til Finnesand bredere. Entreprenøren skal også bygge ny gang- og sykkelvei på en 4,2 km lang strekning.

Tilbudsprisen fra Rygg Maskin er i underkant av 70 millioner kroner. Entreprenøren starter trolig jobben mandag 17. juni.

- Nå ser vi frem til å komme i gang med byggingen, sier prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen.

I tillegg til det ovennevnte, skal Rygg Maskin også bygge fe-underganger, betongmur, naturstein-murer, busslommer, vann- og avløpsanlegg og montere veilys.

Alt skal være ferdig før jul i 2020.

Forsiden nå