Slipper minstelønn gjennom Tyskland

Slipper minstelønn gjennom Tyskland

Det blir likevel fritt frem for de som vil betale sjåfører så lite som overhodet mulig.

Tyske myndigheter innførte fra januar en minstelønn å 8,5 euro timen for alle yrkessjåfører på tyske veier.

Regelen skulle gjelde alle yrkessjåfører, både tyske og utlendinger som kjørte til og fra eller transitt gjennom Tyskland.

Noe for Norge?: Krever minstelønn for utenlandske sjåførerNLF krever at alle yrkessjåfører som kjører i Norge, også utenlandske, skal ha en minstelønn på 157 kroner timen, pluss diettgodtgjørelse.

Men andre EU-land og en rekke bransjeorganisasjoner likte ikke regelen, siden det ville begrense deres bedrifters handle- og konkurransefrihet. Blant de som kom med de skarpeste protestene var Polen, der vanlig minstelønn for sjåfører er på 2,5 euro – eller litt over 20 kroner – timen.

Tyskland har dermed sett seg nødt til å endre regelen, og minstelønnskravet gjelder ikke lenger for sjåfører som kjører transitt gjennom landet – for eksempel med varer som skal til Norge.

Minstelønnskravet vil imidlertid fortsatt gjelde for transport til og fra Tyskland og for sjåfører som driver lovlig kabotasje i Tyskland.

Forsiden nå