Rasvollen i Buskreda på fylkesvei 337 har snart nådd maksimal høyde. Den må vere høy for å hindre de store snømassane å nå ned til veien.
Rasvollen i Buskreda på fylkesvei 337 har snart nådd maksimal høyde. Den må vere høy for å hindre de store snømassane å nå ned til veien.

Snart full høyde på rasvollen

Rasvollen i Buskreda, som skal hindre snøras å komme ned på Veitastrondsvegen (fv. 337) i Luster, har snart nådd full høyde.

Rassikringsarbeidet startet opp i fjor og består av en plogvoll som skal dele og fange opp to snøras, store og lille Buskreda. Et prosjekt som er kostnadsregnet til ca. 17,2 mill. kroner.      

- Det er fortsatt mye jord og stein som skal lastes ut fra fang-rommet bak vollen. En del av dette skal vi bruke til en ny voll som skal stoppe bløt snø fra Lindskreda på samme strekning, sier prosjektleder Stein Idar Dyngen i Statens vegvesen.

Han forteller at arbeidet nylig er startet opp igjen etter ferien, og at rassikringen i Buskreda skal være ferdig i månedsskiftet oktober/november. Arbeidet har stort sett gått etter planen, men entreprenøren har også møtt på enkelte utfordringer.

- Tryggheten kommer alltid først når det blir arbeidet i et slik terreng som vi her snakker om. I noen perioder har det vært svært bøte jordmasser, og det kan være en utfordring når det er mange store anleggsmaskiner i det samme området. Men jeg synes entreprenøren har løst dette på en god måte, sier Dyngen.

 

 

Forsiden nå