Sprengning «up close»

Sprengning «up close»

Statens vegvesen har lagt ut denne filmen, på Youtube, av en sprengning.

Den korte informasjonen som er lagt ved opplyser at filmen er fra Fosenveiene, Keiserås - Rissa grense. Det er å anta at det ikke sto folk ved kameraet...

Forsiden nå