Erling Sæther (t.v.) og adm. direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport vil kabotasje og sosial dumping til livs.
Erling Sæther (t.v.) og adm. direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport vil kabotasje og sosial dumping til livs.

Sprik i virkelighetsoppfatning

Det er stor sprik i virkelighetsoppfatningen mellom NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) om kabotasje.

På en ledelseskonferanse i NHO Logistikk og Transport region Øst innledet Geir A. Mo og Erling Sæther, henholdsvis adm. direktør i NLF og næringslivsdirektør i NHL Logistikk og Transport, om temaet sosial dumping.

Etiske retningslinjer

Mo fremhever behovet for å etablere etiske retningslinjer i handelsforbindelsene mellom kunder, oppdragsgivere og transportører.

- Uetisk handel fører til ulike konkurransevilkår, understreker Mo.

Erling Sæther tok oppfordringen, men meddelte samtidig at hans organisasjon allerede har temaet på dagsorden.

Ulike syn

De har imidlertid forskjellig virkelighetsoppfatning rundt omfanget av kabotasje. Partene er derfor enige om behovet for klare fortolkninger av reglene og bedre myndighetskontroll, slik at både norske og utenlandske transportaktører opptrer i samsvar med reglene.

NHO Logistikk og Transport inviterte NLF med på drøftelser av hva etiske standarder burde inneholde. Sæther understreker at det er bedre med dialog enn grunnløse medieoppslag.

Hvor er fornuften

NLF-sjef Geir A. Mo vil kabotasje og sosial dumping til livs.
NLF-sjef Geir A. Mo vil kabotasje og sosial dumping til livs.

Geir A. Mo viste til et eksempel fra Trøndelag nylig, hvor et polsk vogntog på oppdrag fra Bring sto i sju dager uten å komme seg videre. De lavtlønnede sjåførene hadde ikke råd til å ta inn på et overnattingssted, og måtte oppholde seg i førerhytta mens de ventet på hjelp. NLF-sjefen har følgende kommentar:

- Bring svarer med at de ikke har noe forhold til sjåførene, fordi de har hyret dem inn gjennom et meglerfirma i Østerrike. De har helt sikkert alt sitt på det tørre rent juridisk, men jeg spør om dette er et bidrag for å bedre den etiske standarden i bransjen?

Forsiden nå