Slik blir den nye banen i området ved Paulertjønn.
Slik blir den nye banen i området ved Paulertjønn.

Startskudd for 1,34-milliarders-prosjekt i juni

Neste måned starter Skanska på kontrakten der de skal bygge en 9 km lang jernbanestrekning som blant annet skal ha 6 bruer, 3 tunneler og 2 viltoverganger.

kontrakt med entreprenørselskapet Skanska

Jernbaneverket inngikk nylig en om å bygge den såkalte Vestfoldparsellen: Strekningen fra Farriseidet i Larvik frem til fylkesgrensen mot Telemark. Kjempekontrakten på å bygge den 9 km lange strekningen er på 1,34 milliarder kroner.
-Vi starter 3. juni på seks steder samtidig, sier hovedbyggeleder Roar Johansen i Jernbaneverket.

På Vestfoldparsellen skal det bygges 6 bruer, 3 tunneler, 2 rømningstunneler, og 2 viltoverganger. Lengste tunnel er Martineåsen tunnel på 3,6 km. Største bru blir den 438 meter lange Vassbotn bru.

Til sammen skal 4 mill. m 3 stein sprenges ut på denne delen av den nye banen.

Med oppstarten på Vestfoldparsellen vil anleggsarbeidet være i gang på tre av fire parseller av den nye banen. Den siste, Eidangerparsellen, skal ha byggestart utpå høsten i år.

Fakta om hele prosjektet Farriseidet - Porsgrunn:
• ca. 22 km med nytt dobbeltspor.
• reisetiden reduseres fra 34 til 12 minutter.
• 7 tunneler på tilsammen 15 km.
• 4 mill. m 3 fjell sprenges ut.
• 10 bruer med samlet lengde 1,5 km.
• tilrettelegges for 250 km/h.
• 30 planoverganger legges ned.
• ferdig sommeren 2018.
• kostnad 6,1 milliarder 2012-kroner.

Forsiden nå