Statens vegvesen: - Ingen skal dø på anlegg

Statens vegvesen: - Ingen skal dø på anlegg

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høy prioritet i Statens vegvesen. Likevel er trenden at ulykkestallene på veianlegg har vært altfor høy de siste årene.

Siden 2011 har det vært seks dødsulykker på anlegg, bare i Region vest. I morgen, tirsdag 25. juni, inviterer regionveisjef Helge Eidsnes hele byggherremiljøet i Region Vest til en temadag om HMS.

- Målet er at veivesen-ansatte og entreprenørene i felleskap skal klare å snu den negative HMS-trenden. Vi kan ikke leve med en slik utvikling vi har sett de siste årene, sier han.

HMS-dagen blir arrangert på Clarion Hotel Bergen Airport, i morgen fra klokken 9 til klokken 16.

Lære og dele

I løpet av dagen skal deltagerne få innsikt i hva man har lært av tidligere ulykker, og hvordan Vegdirektoratet og regionen følger opp ulykkene. I tillegg skal de få innsikt i hvordan det operative byggherremiljøet gjør HMS-teori om til HMS-praksis i det daglige arbeidet og fortelle om hvor de føler at skoene trykker.

- Vi håper også at vi sammen skal komme frem til konkrete tiltak, både kortsiktige og langsiktige, som kan bidra til å redusere antall ulykker, sier regionveisjefen.

Forsiden nå