Statens vegvesen skal omorganisere i 2020. Bilde fra forsiden av «Fra regioner til divisjoner - Utredning om organisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020» som ble levert til Samferdselsdepartementet 15. januar 2019.
Statens vegvesen skal omorganisere i 2020. Bilde fra forsiden av «Fra regioner til divisjoner - Utredning om organisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020» som ble levert til Samferdselsdepartementet 15. januar 2019. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Vegvesenet: Forslag om å kutte 1650 ansatte

Vegdirektøren har lagt frem et forslag til Samferdselsdepartementet som går ut på å fjerne 1650 ansatte og spare 1,7 milliarder kroner.

Det er Aftenposten som melder dette, etter at Statens vegvesens eget forslag til omorganisering ble oversendt Samferdselsdepartementet klokken 14.00 tirsdag 15. januar.

I forslaget opphører Regionmodellen , og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av divisjoner.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har lagt frem et forslag som innebærer store forandringer i Statens vegvesen. Se forslaget (Utredningen) i lenken i artikkelen. Foto: Foto Henriette E. Busterud, Statens vegvesen

Det er kjernen i vegdirektør Terje Moe Gustavsens anbefaling.

LES UTREDNINGEN HER (Utredning om organisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020)

- Vegvesenet går nå inn en ny og spennende epoke. Utredningen vi har gjort konkluderer med at en funksjonsmodell vil bidra til å gjøre oss mer effektive slik at vi får mer vei for pengene. Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt. Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter, samtidig som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under en felles ledelse, sier Terje Moe Gustavsen.

Viktige bidrag til samfunnsbyggingen

Han minner om at en ny organisasjonsmodell ikke er et mål i seg selv. Modellen vil alltid være et mulig middel for å oppnå noe mer.

- I løpet av de mer enn 150 årene vi har eksistert har Norge blitt et stadig bedre land å leve i. Statens vegvesen har gitt viktige bidrag til denne samfunnsbyggingen. Jeg mener en funksjonsmodell bør være måten vi organiserer oss på for å kunne fortsette å bidra til en enda bedre hverdag for folk i hele landet, sier Gustavsen.

Vegdirektøren understreker at rapporten han tirsdag overleverte Samferdselsdepartementet er hans forslag til ny organisasjonsmodell, og at det vil være opp til departementet å ta den endelige beslutningen.

- Vi må uansett endre oss i takt med de endrede kravene og forventninger vi ser fra omgivelsene, sier han.

Seks divisjoner og Vegdirektoratet

I den foreslåtte funksjonsmodellen, er Statens vegvesen delt inn i følgende seks divisjoner:

  • Trafikant og kjøretøy
  • Utbygging
  • Veg
  • Transport og samfunn
  • IT
  • Fellesfunksjoner

I rapporten foreslås det videre å tydeliggjøre Vegdirektoratets rolle. I klartekst betyr det et tydeligere skille mellom operasjonelle oppgaver og oppgaver som må løses i Vegdirektoratet. Dette vil bety et mer fokusert, og betydelig mindre, direktorat enn dagens.

Fortsatt betydelig lokal tilstedeværelse

Divisjonalisering betyr at mest mulig like oppgaver blir samlet i en organisatorisk enhet under én leder. Samling av oppgaver er ikke det samme som at alt samles på ett sted i landet, understreker Gustavsen.

- Mange av oppgavene våre krever at vi er til stede der oppgavene skal gjøres, altså lokalt. Det betyr at Statens vegvesen vil ha en betydelig lokal tilstedeværelse også i årene fremover, sier han.

- Nøyaktig hvor i landet vi skal være må vi få komme tilbake til. Men så pass kan jeg si nå: Vi skal fortsatt være på mange av de stedene vi er i dag. Dessuten er det for meg åpenbart at ledelsen for divisjonene også skal ligge andre steder enn i Oslo.

Forsiden nå