Statens vegvesen politianmeldt av Arbeidstilsynet

Statens vegvesen politianmeldt av Arbeidstilsynet

Dårlig kommunikasjon med Arbeidstilsynet har resultert i at tilsynet har anmeldt Statens vegvesen som byggherre på Hardangerbrua. Veivesenet trues med dagbøter.

22. juli var Arbeidstilsynet på ulykkestilsyn på Hardangerbrua, og samtidig gjorde de også en etterkontroll av et tidligere pålegg som var gitt rundt bruk av overtid på anlegget.

   

 - Vi har tidligere fått melding og pålegg om at arbeidstidskontrollen bør forbedres på prosjektet, det er riktig. Samtidig har vi avventet et møte med Arbeidstilsynet for å diskutere prinsippene om hva slags ansvar som ligger hos byggherren og hva som høyrer til entreprenørene. Nå har det kommet et klart pålegg til begge parter om hva som blir forventet. Da skal vi sjølvsagt gjøre vårt for å imøtekomme og stoppe avviket, sier Øivind L. Søvik, som er prosjektleder på Hardangerbrua.

Møte neste uke               

Han forteller at Statens vegvesen Region vest skal møte hovedentreprenør og underentreprenør tidlig i neste veke.

 - Det er viktig at vi i fellesskap går gjennom pålegget fra Arbeidstilsynet og samordner oss på en god måte. Som byggherre vil vi også sikre oss bedre kontroll av arbeidstiden i tiden fremover på dette prosjektet, sier Søvik.

 - Men hvorfor har dere ikke gjort dette før, Arbeidstilsynet har påpekt stor overtidsbruk også tidligere i sommer?

 - Vi har hatt en diskusjon med Arbeidstilsynet om ansvaret, og at det kan være prinsipp der som vi ønsker å se nærmere på. Mitt inntrykk har vært at Arbeidstilsynet ville drøfte dette nærmere etter ferien. Nå er de klare på hva som blir forventa i forbindelse med ferdigstillingen av Hardangerbrua, og da følger vi selvsagt opp det, seier Søvik.

Dagmulkt               

Arbeidstilsynet gir 50.000 kroner i dagmulkt dersom ikke forholdene blir utbedret innen 2. august. De anmelder også Statens vegvesen Region vest i forbindelse med entreprenørene for de bruddene som er avdekket.

-Vi ønsker ikke å kommentere politianmeldelsen. Det må Arbeidstilsynet svare på. Vi vet for lite om grunnlaget, men vil samarbeide på en god måte dersom det blir etterforsking, seier Søvik.

Forsiden nå