Sveen fikk Lygna-kontrakten

Sveen fikk Lygna-kontrakten

Den lokale entreprenøren Magne Sveen A/S har fått kontrakten på bygging av ny riksvei 4 på Lygna Sør.

Arbeidet begynner i vår og skal være avsluttet rundt 1. juli neste år. Lokal tilhørighet og dermed lave etableringskostnader var en av grunnene til at Magne Sveen A/S vant tilbudskonkurransen.

Sveens tilbud på 85.289.188 kroner var 7,5 millioner kroner lavere enn nest laveste tilbud, og hele 31 millioner kroner lavere enn det dyreste.

I løpet av våren begynner maskinentreprenør Magne Sveen A/S å bygge 3,4 km veg med midtdeler, hovedsakelig i ny trasé og med forbikjøringsfelt, på sørsida av Lygnabakkene lengst nord i Gran kommune.

Senere i vår blir også bygging av 12,7 km ny riksvei 4 mellom Jaren og kommunegrensa mot Lunner lyst ut. Totalt vil utbygginga av begge prosjektene på rv. 4 i Gran koste om lag 2,15 milliarder kroner når momsen tas med.

Forsiden nå