Tre konkurrerer om veiprosjekt i Eid kommune

Tre konkurrerer om veiprosjekt i Eid kommune

Stryne-firmaet Lars Kveen AS hadde det laveste tilbudet på bygging av gang- og sykkelvei mellom Klokkargarden og Hjelle.

Tre entreprenører leverte tilbud. Det laveste tilbudet var på 46,5 mill. kroner. Det høyeste tilbudet var på 59, 4 mill. kroner.


Disse leverte tilbud (tallene er avrundet): 

Volda Maskin AS, 59,4 mill. kroner.
Lars Kveen AS, 46,5 mill. kroner.
K.A. Aurstad AS, 56,4 mill. kroner.

- Prisene er innenfor det som var forventet. Tilbudene skal nå kontrollregnes, og vi tar sikte på å skrive kontrakt med en av tilbyderne i løpet av sommeren, sier prosjektleder Øystein Tytingvåg.

Strekningen mellom Klokkargarden og Hjelle ligger øst for Eid sentrum, og er på drøyt 2,5 km. Anleggsstart blir i august, og prosjektet skal stå ferdig ved utgangen av 2014.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Eid kommune, der Vegvesenet skal bygge gang- og sykkelvei, og kommunen skal etablere nytt vann- og avløpsanlegg.

Forsiden nå