Brattstiåstunnelen snart ferdig.
Brattstiåstunnelen snart ferdig.

Tunnelåpninger på fylkesvei 714

Det nærmer seg en ny milepæl i utbedringen av fylkesvei 714. Den 215 meter lange Brattstiåstunnelen åpner i september.

- Tunnelen er stort sett ferdig. Siste laget med asfalt skal legges i uke 35. Da skal også Hemne kraftlag koble strøm til tunnelen. Etter asfaltering blir det veimerking og montasje av rekkverk. Slik det ser ut nå, vil åpning sannsynligvis bli i uke 37, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Når tunnelen er ferdig, forsvinner samtidig en skarp og tidvis problematisk sving.

Brattstiåstunnelen er den korteste av tre tunneler på entreprisen mellom Mjønes og Valslag på fylkesvei 714, også kjent som Laksevegen. Anleggsarbeidet på tunnelene startet i oktober 2011. Fenestunnelen (1070 meter) åpnet for trafikk i februar 2013. Valslagstunnelen (2585 meter) åpner etter planen rundt juletider 2013.

Valslagtunnelen

Anleggsarbeidet pågår for fullt i Valslagstunnelen. Totalt er ca. 60 personer er nå engasjert på anlegget.

- Vi har lagt det første laget med asfalt i 2/3 av tunnelen. Resten av det første laget legges i uke 35. Veistrekningen på østsiden av tunnelen er snart klar for asfaltering, mens arbeider på vestsiden vil starte opp i løpet av 2-3 uker. Vann- og frostsikring av tunnelen pågår nå og elektroentreprenøren starter denne uka med å montere kabelbru og lysarmaturer fra østsiden, forteller Karlsen.

- Vi er ennå ikke helt sikre på når tunnelen er ferdig, men vi håper å kunne åpne den for trafikk til jul i år, sier Karlsen.

Forsiden nå