Den kombinerte slamsuger/spylebilen til Kjosås Maskin er bygget på et Volvo 6x2-chassis med 3-akslet krokhenger.
Den kombinerte slamsuger/spylebilen til Kjosås Maskin er bygget på et Volvo 6x2-chassis med 3-akslet krokhenger.

Tunnelvask med luft

Kjosås Maskin/E. Opedal & Sønner har utviklet et system for tunnelvask der luft er hovedingrediensen. - Dette er bare begynnelsen på vår satsing, sier daglig leder Per Olav Opedal.

I mai ble det nyutviklede systemet benyttet i den 25 km lange Lærdalstunnelen. Dette er i hovedtrekk det som skiller løsningen fra tradisjonell tunnelvasking.

-Store mengder luft blandes med vannet. Forholdet i «blandingen» er 20 liter vann og 1000 liter luft som spyles på vegger, tak, lysarmatur og skilt i tunnelen med et trykk på 70 bar. Trykket fordeles på 28 dyser.
-Dysene er roterende, og effekten av dette er spesielt god med luft/vann-blandingen.

- Det unike med dette systemet er at mye vann erstattes med luft. Mindre bruk av vann gir 60% raskere vask enn tradisjonell metode. Dette betyr igjen at man kan ha høyere hastighet på bilen og dermed hindres trafikken i kortere periode. Mindre vann er også bra inne i tunneler, samt at det er positivt for miljøet, sier Opedal.

Livets lære

Den spesialkonstruerte kombibilen (slamsuger/spylebil) er bygget på et 6x2 Volvo-chassis med en 3-akslet krokhenger. Tankkapasitet på bil og henger er 30.000 liter.

På bilen sitter det en frontmontert bom som vasker lysarmaturen. På bilen er det også opplegg for påføring av rengjøringsmiddel, et system som kan kjøres uavhengig av vaskedyser. På hengeren er det montert en vaskearm som vasker tunnelprofilen, samt en stor kompressor som driver de roterende dysene. Komponentene til systemet er kjøpt i Norge, Sverige og Danmark, men satt sammen av Opedal og hans kollegaer.

- Hvordan har dere utviklet systemet?

- Det er livets lære. Metoden brukes ofte når man rensker fjell før sprenging. Jeg har også jobbet mye med dette i et selskap jeg drev tidligere, sier Opedal.

Stort potensial

Han er daglig leder i Kjosås Maskin, et selskap som E. Opedal & Sønner eier 100%. Selv om selskapene «overlapper» hverandre på flere områder, kommer satsingen på tunnelvasking i all hovedsak til å utføres av Kjosås Maskin. I tillegg er Johnny Birkeland Transport (JBR) samarbeidspartner i vaskesatsingen. JBR har tradisjonelt vaskeutstyr som supplerer Kjosås Maskins løsning, og Opedal ser på dette som startskuddet på noe som kan bli «god butikk».

- Dette er bare begynnelsen. Vi skal bli best og ligge foran konkurrentene på å utvikle teknologi. Vi har brukt store midler på å utvikle dette. Det er helt klart et marked for denne type tjenester, og vi kommer til å øke fokuset på dette ved å tilby tjenester over hele landet, sier Opedal.

Forsiden nå