Bilde av parsellen Gildheim - Grillstad, Trondheim, juli 2013 mens arbeid pågår på E6, riksvei 706 og Haakon VII's gate.
Bilde av parsellen Gildheim - Grillstad, Trondheim, juli 2013 mens arbeid pågår på E6, riksvei 706 og Haakon VII's gate. (Foto: Statens vegvesen)

Uenighet om totalentreprise

Reinertsen AS har tatt ut stevning mot Statens vegvesen.

Årsaken er uenighet om sluttoppgjør for kontrakten Gildheim – Grillstad. Uenigheten bunner hovedsakelig i hva som er entreprenørs risiko og ansvar i totalentreprisekontrakten.

Statens vegvesen inngikk 9.12.2011 kontrakt med Reinertsen om bygging av veiparsellen Gildheim – Grillstad. Dette var en totalentreprisekontrakt med kontraktssum på 235 millioner kroner.

Rotvollkrysset og utvidelse av rv. 706, E6  og Haakon VIIs gate ble ferdig i 2014 som en del av prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal.

Konfliktråd

Saken har tidligere vært behandlet i et eget konfliktråd opprettet i prosjektet uten at dette førte frem. Formelt er søksmålet rettet mot staten ved Samferdselsdepartementet.

Brua som kollapset på Leangen i mai i 2013 var en del av samme kontrakt, men uenigheten har ingen sammenheng med denne brua eller ulykken.

Totalkostnad fire milliarder

Prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal er et prosjekt med totalkostnad på over fire milliarder kroner. 

- Vi er kommet til enighet med entreprenørene om sluttoppgjør på de to store kontraktene om Strindheimtunnelen og resten av kontraktene i Stjørdal og Trondheim. I alt har vi fulgt opp ca. 30 kontrakter, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Forsiden nå