Undergangsprosjekt: Billigste tilbyder 37,8 mill.
(Illustrasjon: Statens vegvesen)

Undergangsprosjekt: Billigste tilbyder 37,8 mill.

Som en del av Bypakke Bodø skal Statens vegvesen forbedre forholdene for de som sykler og går langs riksvei 80.

Ett av tiltakene er å bygge undergang ved Hunstadsenteret.

Tre firma konkurrerer om oppdraget:
M3 Anlegg AS, 37.865.853 kroner
Thore Magnussen og Sønn AS, 58.727.312 kroner
Bernhardsen Entreprenør AS, 49.517.194,63 kroner

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i slutten av april, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Ferdig 2015

Byggingen skal etter planen starte til våren og være ferdig høsten 2015.

Selve undergangen er ca. 31 meter lang, 5 meter bred og har en fri høyde på 3,5 meter. I tillegg skal det bygges til sammen 335 meter ny gang- og sykkelvei i tilknytning til undergangen. Det blir dessuten ca. 100 kvadratmeter natursteinsmur.

Undergangen gir bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for de myke trafikantene. Samtidig får krysset bedre kapasitet til å ta imot trafikken som skal omdirigeres dit i anleggsperioden på Hunstadmoen.

Bakgrunn for prosjektet

Riksvei 80 er hovedadkomsten til Bodø fra øst. Gang- og sykkelveien langs riksvei 80 er en del av det sammenhengende sykkelveinettet i Bodø. Krysset ved Hunstadsenteret er sterkt trafikkert og en barriere for effektiv og rask sykling til og fra byen.

Forsiden nå