- Utenlandske vogntog like bra som norske

- Utenlandske vogntog like bra som norske

Etter at AT.no og andre medier har skrevet om at utenlandske lastebiler hadde fire ganger så ofte mangler som norske i en teknisk kontroll ved Eidfjord, har Statens vegvesen gått ut med en melding.

«De utenlandske vogntogene skiller seg ikke negativt ut i forhold til de norske på resultatene fra de tekniske kontrollene utført hittil i 2013», heter det i meldingen.

Hittil i år har Statens vegvesen kontrollert 16.875 tunge kjøretøy i teknisk kontroll. Av disse var ca. 60% norske og 40% utenlandske.

I fjor ble 28.648 tunge kjøretøy sjekket i tekniske kontroll ved Statens vegvesens kontrollstasjoner. Dette var en økning på 2% fra 2011. Med nærmere 17.000 kontrollerte kjøretøy hittil i år antar Statens vegvesen at man vil lande på omtrent samme tall i år.

Ingen diskriminering
10.006 kjøretøy i årets kontroller har vært norskregistrerte, mens henholdsvis 6 750 og 119 har kommet fra EU-land eller andre land.

- Vi forskjellsbehandler ikke. Når vi kontrollerer, tar vi inn alle tunge kjøretøy, uansett nasjonalitet, sier fungerende avdelingsdirektør Silje Alund i Statens vegvesen.

Forsiden nå