Vegdirektoratet har døgnhvileplaner

Vegdirektoratet har døgnhvileplaner

Direktoratet har innkalt til møte med transportbransjen etter at Nasjonal transportplan (NTP) er lagt frem 12. april.

Bransjen har store forventninger til hva NTP 2014-2023 vil innebære av planer for nye døgnhvileplasser.

LES OGSÅ:

Vegdirektoratet skal blant andre møte Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet og Virke 30. april for å presentere en nasjonal plan for døgnhvileplasser. På møtet skal det legges frem et revidert kart som viser hvor de planlagte døgnhvileplassene bør lokaliseres, og det skal orienteres om underlaget for planene i NTP.

- Det store spørsmålet er om det blir noen en endring fra den foreløpige NTP som ble lagt frem i 2012, der det skulle bygges 11 nye plasser på 10 år, og om det følger penger med planene, sier Terje Grytbakk, spesialrådgiver næringspolitikk i NLF til lastebil.no.

- Det har kommet signaler om at Vegdirektoratet mener det trengs 80 døgnhvileplasser totalt langs riksveinettet, det vil si 65 stykker i tillegg til de vi har i dag. Om dette stemmer, og hvor mange av disse 65 plassene som blir med i ny NTP får vi se om en uke, avslutter Grytbakk.

Forsiden nå