Kontraktssignering ved distriktsleder Jon Sørby fra Veidekke (t.v.) og assisterende banedirektør i Bane Øst, Karstein Søreide fra Jernbaneverket.
Kontraktssignering ved distriktsleder Jon Sørby fra Veidekke (t.v.) og assisterende banedirektør i Bane Øst, Karstein Søreide fra Jernbaneverket.

Veidekke med kontrakt på 140 mill

Veidekke Entreprenørs baneavdeling er blitt tildelt en ny kontrakt av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med brannsikring i Oslotunnelen.

Kontrakten gjelder bygging av nytt røykventilasjonsanlegg og er verdt 140 mill. kroner. I løpet av kort tid har baneavdelingen i Veidekke fått oppdrag på nærmere en kvart milliard kroner.

Dette er den andre store kontrakten Jernbaneverket har tegnet med Veidekke Bane på arbeider i Oslotunnelen, jernbanetunnel fra Oslo S til Skøyen stasjon, i løpet av kort tid. Rett før jul ble det også underskrevet kontrakt på 96 mill. kroner for utførelse av ny brann-vannledning gjennom hele Oslotunnelen. I tillegg fikk Veidekke nylig en mindre avtale om forberedende arbeider som startes opp i disse dager på Høvik stasjon.

 - Det er ekstra gledelig at Veidekke Bane har klart å nå frem i konkurransen om disse oppdragene, da det tradisjonelle vedlikeholds- og fornyelsesmarkedet for jernbanetekniske fag har sterkt reduserte bevilgninger for inneværende år. Med disse kontraktene har vi sikret kontinuerlig drift og et godt grunnlag for vår videre satsing innenfor det spennende jernbanemarkedet, sier avdelingsleder Jarle Røe.

 Oppdragene i Oslotunnelen går i korthet ut på å etablere ca. 4 km med ny 200 mm vannledning i rustfritt stål med uttak hver 100 meter, i tillegg til tre pumpestasjoner.

Videre skal det leveres og monteres 49 vifter med 150 meters mellomrom, inkludert tilhørende høy- og lavspenningsinstallasjoner.

Forsiden nå