Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Agder Energi Vannkraft AS om å bygge det nye kraftverket Iveland II i Otravassdraget nord for Kristiansand. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontrakten er verdt 292 mill. kroner.

Arbeidene Veidekke skal utføre omfatter bygging av ny kraftstasjon i fjell, driving av 2,3 km nye tunneler, opprusting av uteområder og en fylkesvei samt bygging av 2,5 km ny gang- og sykkelvei.

Det nye kraftverket bygges i fjell i tilknytning til det eksisterende kraftverket fra 1955. Installert effekt blir 45 MW og utvidelsen øker kraftproduksjonen ved Iveland med 150 GWh til totalt 500 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til 25.000 eneboliger.

Anleggsarbeidene starter opp i begynnelsen av juni, og det nye kraftverket skal være ferdig og settes i drift sommeren 2016.

Forsiden nå