Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke beklager at det er forekommet lovbrudd i den såkalte asfaltsaken.
Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke beklager at det er forekommet lovbrudd i den såkalte asfaltsaken.

Veidekke slipper å betale 220 mill. kroner

Ved Kolo Veidekke i Trøndelag ble det avdekket brudd på konkurranseloven i perioden 2005 til 2008. Konkurransetilsynet fritar Veidekke for overtredelsesgebyret på 220 mill. kroner.

Det var Veidekke selv som varslet Konkurransetilsynet så snart ledelsen fikk indikasjoner på at selskapet kunne ha vært involvert i samarbeid i strid med konkurranseloven. Det skjedde i januar 2010.

Siden har Veidekke bistått Konkurransetilsynet med å komme til bunns i saken. Selskapet opplyser i en pressemelding at de er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt vedtak bekrefter at Veidekke har oppfylt sin samarbeidsplikt. Det er disse forholdene, ifølge Veidekke, som har ført til at Konkurransetilsynet har innvilget Veidekke hel lempning, det vil si fritak for overtredelsesgebyret.

- Vi beklager at det i selskapet har forekommet brudd på konkurranseloven.  Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets vedtak viser at lovbruddet ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Etterforskningen har bekreftet at det er én person som alene står bak ulovlighetene, og vedkommende er ikke lenger ansatt i selskapet, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Forsiden nå