Veivesenet skal holde seg innenfor 5% stigning

Veivesenet skal holde seg innenfor 5% stigning

Statens vegvesen melder på Twitter at de har bestemt at Rogfast skal bygges med maks. 5% stigning opp til Arsvågen. Det må gjøres visse justeringer i Bokn for å få dette til.

I samarbeid med Bokn kommune vil Statens vegvesen starte en ny reguleringsprosess for E39 Rogfast i Bokn kommune.   

- Statens vegvesen har bestemt at Rogfast skal bygges med maks. 5% stigning opp til Arsvågen istedenfor 7% som tidligere planlagt. Det betyr at planene for Rogfast må omarbeides i Bokn kommune, sier regionvegsjef Helge Eidsnes.

Åpning i 2023

- Men vi kommer til å jobbe for å nå målet om åpning av Rogfast i 2023, poengterer Eidsnes.

Tunnelarmen til Kvitsøy blir uendret med 7% stigning.

Maks. 5% stigning betyr at tunnelen blir ca. 1 km lengre. Denne løsningen blir ca. 400 mill. kroner dyrere.

Færre branner

- En redusert stigning fører til 20% færre branner eller tilløp til branner i tunge kjøretøy i tunnelen. Den samlede ulykkes- og dødsrisikoen er beregnet å bli redusert med rundt 5%, sier Eidsnes.

Slakere stigning gjør med andre ord verdens lengste undersjøiske tunnel  tryggere.

Rogfast skal gå fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune, og tunnelen vil bli ca. 25,5 km lang. Tunnelen blir bygd med to løp, og til sammen fire felt. I tillegg blir det bygget en tunnel med et løp ca. 4 km opp til Kvitsøy.

I tillegg til å bli verdens lengste undersjøiske veitunnel, vil tunnelen også bli den dypeste i verden. Det laveste punktet i tunnelen vil ligge ca. 385 m under havoverflaten.

Forsiden nå