Veivesenet: Vi har ikke lykkes

Veivesenet: Vi har ikke lykkes

Etter vedvarende press fra NLF og andre grupperinger, har Statens vegvesen innsett at den nye miljøgata i Lalm ikke fungerer godt nok og at de må rive den nybygde trafikkøya.

 
Miljøgata på Lalm i Vågå kommune er et trafikksikkerhetstiltak som ble bygget i tråd med godkjent reguleringsplan. NLF påpekte raskt at dette ikke fungerte etter planen. Miljøgata består blant annet av to trafikkøyer, og det er en av disse som ikke fungerer etter intensjonen.
 
Testkjøringen som ble gjennomført uten lass, viste at vegen er trafikkfarlig. Da tok Statens Vegvesen umiddelbart tak:

- Vi har i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund prøvekjørt den nye miljøgata, og må erkjenne at vi ikke har lykkes 100 % med tiltaket. Som strakstiltak velger vi nå å rive trafikkøya i øst for så å utbedre miljøgata til våren, sier prosjektleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.
 

Fornøyde lastebileiere


NLF mener det er positivt at de viktige aktørene innen samferdsel kan samarbeide effektivt når slike saker kommer opp, og at man leter etter løsninger istedenfor å skylde på hverandre. 

- Det er viktig at de ulike etatene ikke legger seg i skyttergrava i slike saker, men er ydmyke og kan rette opp feil. Det er nok mange i etaten som kunne lært litt av sine kolleger i Oppland, sier lederen i Nord-Gudbrandsdal Lastebileierforening, Åge Widme.

Mandag 11. februar starter rivingen av trafikkøya i øst. I denne perioden vil det bli redusert framkommelighet, men ingen stans i trafikken.

Forsiden nå