Trippel-Øygard, fra v. Ole-Bjørn, datteren Frøydis og Goffa (bestefar på hallingdialekt) og grunnlegger Oddvar Øygard av firmaet.
Trippel-Øygard, fra v. Ole-Bjørn, datteren Frøydis og Goffa (bestefar på hallingdialekt) og grunnlegger Oddvar Øygard av firmaet.

Vinterkjøring av blokkstein på Golsfjellet

I vinter har lastebiler med store blokkstein på ryggen rullet innover Golsfjellet. Kampesteinene skal benyttes til plastring av Tisleiadammen. 38.000 tonn med steinblokker fra 2,4-6 tonn skal være på plass i løpet av 2015. Da begynner plastringen av den gamle dammen.

Steinforsyningen og transporten utføres av Hallingdals-firmaene T. Engene AS, Gol og Oddvar Øygards AS, Ål, gjennom arbeidsfellesskapet Engene og Øygard AS.

Ca. 160.000 tonn

Blokksteinen tas ut i Øygards steinbrudd på Fjerdingsbekken i Gol. Herfra transporterer Volvoene og Actrosene (Mercedes-Benz) steinen på semihengere13 kminnover Golsfjellet.

I tillegg til blokksteinen skal arbeidsfellesskapet også forsyne plastringsprosjektet med ytterligere ca. 120.000 tonn mindre steinfraksjoner/masse.

Siden den tunge steintransporten tærer på grusveiene innover Golsfjellet, vil mesteparten av steinkjøringen foregå i vintermånedene. Før transporten begynte ble veiene forsterket med ca. 25.000 m 3 stein-/grusmasser. Hvilket firma som skal utføre plastringen av den gamle dammen, vil bli avgjort senere.

Gravemaskin med vekt

Før blokksteinen fraktes innover Golsfjellet, har to "kraftkarer" i bruddet på Fjerdingsbekken, behandlet steinen til riktig størrelse. Øygards Cat-graver 345BL (ca. 50 tonn), med Atlas-hammeren HB5800 (5,8 tonn) i stikkespissen, deler digre steinblokker opp i blokker fra 2,4-6 tonn. Deretter tar T. Engenes Hitachi-graver ZX500LC (ca. 50 tonn) som er utstyrt med vekt, tak i blokkene og legger dem varsomt ned i semihengeren. Dermed er Volvo'n eller Actros'n ferdiglastet for nok en tur innover til Tisleia for oppdragsgiveren, Foreningen til Begnavassdragets Regulering.

Begynte med en Gråtass

Oddvar Øygard AS i Ål er idag den største leverandøren av knuste steinmasser i Hallingdal. Slik var det ikke i 1958.

Det var da Oddvar Øygard (76) kjøpte seg en Gråtass og begynte nybrottsarbeid for bøndene i Hallingdal. I 1964 fikk Gråtassen selskap av en Allis Chalmers HD6 dozer. Det første knuseverket ble kjøpt i 1968.

Idag forsyner Oddvar Øygard AS entreprenørene i Hallingdal med ca. 600.000 tonn knuste steinmasser årlig. Riksentreprenører som Skanska, NCC og Lemminkäinen står også på kundelisten.

Helårig, stasjonær drift drives på Trillhus steintipp, midtveis mellom Ål og Gol. Øvrig steinknusing skjer ved steinbruddet ved Fjerdingsbekken i Gol (på veien mot Golsfjellet) og ved gamle Hol stasjon, midtveis mellom Ål og Hol. Firmaet har også fire mobile knuse/-sikteverk (Metso, Sandvik, Keestrack) og tar oppdrag over hele landet. Ca. halvparten av den årlige produksjon kommer fra den mobile virksomheten. Foruten knusevirksomheten har firmaet også ansvaret for brøytingen mellom Torpo og Geilo, en strekning på ca. 3 mil.

Nytt steinbrudd

Firmaet med 22 ansatte omsatte ifjor for ca. 50 mill. kroner, og fremtiden ser lys ut med en betydelig ordrereserve. Det opplyser fungerende daglige leder, Ole-Bjørn Øygard som sammen med brødrene Tore, Odd Ragnar og far Oddvar eier firmaet. Far Oddvar på 76 er sprek som en ungfole, og er på jobb hver dag.

I løpet av sommeren utvider firmaet knusevirksomheten. Regulering og godkjenning for et nytt steinbrudd (ca. 70 mål) på Torpo er i orden. Firmaet har også kjøpt en 14 mål stor tomt med et 700 m 2 stort verksted.

Cat dominerer

Foruten Volvo- og MB Actros lastebiler, domineres den øvrige maskinparken av Cat med seks hjullastere fra 25-37 tonn og fem gravemaskiner fra 30-50 tonn. En Volvo A35-dumper (kapasitet 35 tonn) gjør også en strålende jobb.

Forsiden nå