Visjoner om nasjonalt logistikknutepunkt i Larvik.
Visjoner om nasjonalt logistikknutepunkt i Larvik.

Visjoner i Larvik

Larvik Havn har mål om å være et nasjonalt, intermodalt knutepunkt på vestsiden av Oslofjorden.

I dag presenterte Larvik Havn KF planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Og det mangler ikke på visjoner.

Menneskene - havnen - byen

Planen klarlegger nå-situasjonen, avklarer muligheter og begrensninger, og skal munne ut i en konkret masterplan.

Grunnprinsippet i planprosessen er menneskene, havnen og byen.

Planen dekker i utgangspunktet Øyakrysset og Sikatomta i nord, industriområdet mot Lågen i øst, Revet med containerkai og grøntanlegg i syd og fra Karistranda småbåthavn med bebyggelse langs Torstrands strandlinje i vest.

Planen skal være visjonær og langsiktig og anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av bybildet. Planarbeidet involverer interessenter, gjenboere og naboer gjennom vellag, samt fagpersoner innen vei, bane og sjø.

Seks områder

Planarbeidet er definert i seks temaområder: Fergekai, jernbaneterminal, containerkai, randsone mot Torstrand, grøntanlegg - forlengelse av Revstien og næring/turisme.

Planen skal være klar til behandling i Havnestyret 18. juni og vil være et innspill til Larvik kommunes rullering av arealplan for Larvik Øst.

Moderne havn

Moderne fasiliteter, sentral beliggenhet og kort innseiling gjør Larvik Havn til et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. I alt 2,14 mill. tonn gods og 61.800 TEUs ble lastet og losset over havnen i 2012, dette gjør havnen til Norges nest største containerhavn.

Forsiden nå