Den veltede tralla ble tømt med en materialhåndterer. Avfallsforbrenningsanlegget, Klemetsrudanlegget AS, i bakgrunnen. (Foto: Hans Kristian Barbøl)
(Foto: Hans Kristian Barbøl)
(Foto: Hans Kristian Barbøl)

Vogntog med avfall veltet

En trekkvogn med tralle som var lastet med avfall veltet i en rundkjøring ved Klemetsrudlokket i Oslo midt på dagen 17. mars.

Da AT.no var på stedet var bergingen av lasten i den veltede tralla i gang.

Politiet la ut en Twitter-melding på ettermiddagen at det var uvisst når bergingen ble ferdig.

Heldigvis ble det ikke meldt om personskade etter velten. Klokken 17, litt over fem timer etter velten, var vogntoget fjernet og veien ble åpnet igjen.

Forsiden nå