Vurderer oljevirksomhet på Svalbard

Vurderer oljevirksomhet på Svalbard

Oljedirektoratet har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere bruk av Svalbard til petroleumsvirksomhet.

Økende oljeaktivitet i de nordlige havområdene gjør Svalbard til et attraktivt sted for petroleumsvirksomhet.

Verdensarv

Regjeringen står ved et veivalg etter at Miljøverndepartementet og SV har fått gjennomslag for at Svalbard skal utredes for verdensarvstatus. Skal det være oljeaktivitet i området, bør dette avklares nå.

-I forbindelse med en eventuell søknad om Svalbard som et verdensarvsted, skal Oljedirektoratet se på konsekvensene dette kan ha for en eventuell ilandføring eller transitt av olje og gass via Svalbard dersom det nordlige Barentshavet skulle bli åpnet for petroleumsvirksomhet. ODs arbeid er ikke påbegynt, sier pressetalskvinne i OD, Eldbjørg Waage Melberg, til Teknisk Ukeblad.

Internasjonal uenighet

En del av arbeidet vil være å avklare den internasjonalt politiske kruttønna kontinentalsokkelen rundt Svalbard. Norge mener Svalbardtraktaten bare gjelder fastlandet, og at havbunnen er norsk kontinentalsokkel. Dette er ikke Russland og Storbritannia spesielt enige i. USA er også interessert i å få sin del av kaken i nord, ifølge Teknisk Ukeblad.

 

Forsiden nå