NYE STØTTEORDNINGER: Enova lanserte i september 2023 tre nye støtteordninger for energitiltak i eksisterende bygg.

423 millioner i støtte

ENERGITILTAK: Enova ga i 2023 423 millioner kroner til energitiltak i borettslag, boligsameier og yrkesbygg. Innsatsen fortsetter i 2024, med flere søknadsfrister.

– Responsen i markedet har vært stor. Det er mange som har realistiske og gode ambisjoner for å forbedre energitilstanden i yrkesbygg, borettslag eller sameier. Dette vil komme alle de som bruker og bor i disse byggene til gode, når energitiltakene er gjennomført, sier Anna Barnwell, leder for avdeling Tjenesteyting og sluttbruk i Enova.

Enova lanserte i september 2023 tre nye støtteordninger for energitiltak i eksisterende bygg. Fra før har Enova en støtteordning for energikartlegging i borettslag og boligsameier. 

Gjennom ordningene gis det støtte til å investere i energitiltak i borettslag, boligsameier og yrkesbygg. Det gis også støtte til energikartlegging i yrkesbygg og boligselskap.

Mer attraktive bygg 

– Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerket og bidra til vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Barnwell.

Energitiltak i yrkesbygg 

Gjennom støtteordningen «Forbedring av energitilstand i yrkesbygg» gir Enova tilskudd til å investere i, og gjennomføre energitiltak i eksisterende yrkesbygg. Dette omfatter både energieffektivisering og egenproduksjon av fornybar energi, som f.eks. solceller. Ordningen er særlig relevant for bygninger som har stort potensial for energieffektivisering. 

I fjor støttet Enova 78 investeringsprosjekter med til sammen 156 millioner kroner.

Kartlegging i yrkesbygg

I tillegg støttet Enova 422 ulike energikartleggingsprosjekter i yrkesbygg, med til sammen 41,4 millioner kroner. 

En energikartlegging gir byggeier full oversikt over hvilke energitiltak man bør prioritere, hvor mye energi man kan spare, og hva ulike tiltak vil koste. Hvis man ønsker et bedre energimerke og lavere energikostnader er en energikartlegging et godt utgangspunkt. 

Mange av kartleggingsprosjektene omfatter flere ulike bygninger. Samlet dekker kartleggingene om lag 3,5 millioner kvadratmeter bruksareal.

Energitiltak i boligselskap

Gjennom støtteordningen «Forbedring av energitilstand i boligselskap» gir Enova tilskudd til borettslag, boligsameier og andre boligselskap, for å investere i og gjennomføre energitiltak. 

 Dette omfatter både energieffektivisering og egenproduksjon av fornybar energi, som f.eks. solceller. 

I 2023 støttet Enova 35 prosjekter med til sammen 153,6 millioner kroner. Disse prosjektene omfatter totalt 2422 boenheter.

Kartlegging i boligselskap

I tillegg støttet Enova 220 kartleggingsprosjekter i boligselskap med til sammen 63 millioner kroner. Prosjektene omfatter totalt rundt 20 800 boenheter. 

Støtten gjør at boligselskapene får kartlagt mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og muligheten for lokal energiproduksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) i egen i bygningsmasse. Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. 

Nye søknadsfrister 

Gjennom 2024 er det mulig å søke på støtteordningene til energitiltak i eksisterende bygg flere ganger. Første søknadsfrister er:

  • Energikartlegging i yrkesbygg: 26. januar. 
  • Forbedring av energitilstand i yrkesbygg: 26. januar. 
  • Energikartlegging i borettslag og boligsameier: fortløpende.
  • Forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier: 22. mars. 

– Vi håper og tror det vil komme inn mange gode søknader, sier Barnwell. 

– Bare ut fra de prosjektene som fikk støtte til kartlegging i fjor, vet vi at det er mye bra i løypa. Vi ser derfor frem mot et godt 2024, avslutter hun

Powered by Labrador CMS