Lars Brede Aandstad er daglig leder i begge selskapene som skal slås sammen.
Lars Brede Aandstad er daglig leder i begge selskapene som skal slås sammen.

Moelven-selskaper slås sammen

Moelven Byggmodul AS og Moelven Byggmodul Hjellum AS fusjoneres.

Publisert

- Begge selskapene er heleide datterselskaper av Moelven Industrier ASA. For våre kunder vil dette bety enda større leveransetrygghet. De får en større og mer solid leverandør med økt konkurransekraft, sier Lars Brede Aandstad som er daglig leder i begge selskapene.

Hensikten med sammenslåingen er å forenkle driften, samtidig som det gir muligheter for en mer effektiv ressursutnyttelse. Målsettinger er økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Fusjonen gjelder fra årsskiftet og selskapet skal hete Moelven Byggmodul AS.

- Det er bare 25 minutters reisetid mellom fabrikkene og enhetene samarbeider allerede på flere felt i dag. Derfor blir fusjonen et naturlig neste steg for å utnytte flere synergier mellom selskapene, forklarer Aandstad.

Begge virksomhetene produserer tremoduler og skal fortsatt rendyrkes inn mot sine ulike markedssegment.

Ordresituasjonen i begge selskapene er tilfredsstillende, og per nå er det ikke planlagt nedbemanning i forbindelse med fusjonen. Totalt jobber det 315 personer i selskapene som produserer samlet over 3000 moduler i året.

- Vi opplever nå relativt bra aktivitet og har en fornuftig ordrehorisont, både innenfor boligsegmentet og det mer tradisjonelle bygg- og anleggssegmentet med midlertidige bygg. Begge selskapene er nå i en positiv situasjon hvor det er helt avgjørende at vi har en effektiv utnyttelse av samlet kapasitet og ressurser, sier Aandstad.