Fremtidens bygninger

Webinar om «best practice» innen kontorbygg.

Publisert

Signify, Naava og Kinnarps holder et online seminar/webinar 11 februar fra 12:45-16:30.

Seminaret er relevant for arkitekter, designere, eiendomsbestyrere og andre med interesse for helsebringende, bærekraftige bygninger, og som vil lære hvordan fremtidens kontorer kan skape mer velvære og produktivitet.

Uansett om det er lockdown eller ikke, er de fleste innendørs størsteparten av tiden – helt opp til 23 timer i døgnet. Det innendørs miljø har en stor påvirkning på helse, velvære og produktivitet. Dette seminaret skal vise hvordan man kan gjøre arbeidsplasser bedre og det presenteres prosjekter med «vellykkede innendørsområder der medarbeidere trives».

Tilstelningen ledes av Sabinje von Gaffke, med talere og deltakere fra Norden, Nederland og USA.

For å se hele seminaret og registrere deg, klikk her.