TROMSØ: Arbeidsleder Endre Halvorsen (t.v.), anleggsleder Daniel Skjønsfjell og prosjektingeniør Ingrid Sølverud på byggeprosjektet Norheim Terrasse i Tromsø er noen av dem som har jobbet med Peab Byggs grunnlisens for å kunne bygge svanemerkede bygg.
TROMSØ: Arbeidsleder Endre Halvorsen (t.v.), anleggsleder Daniel Skjønsfjell og prosjektingeniør Ingrid Sølverud på byggeprosjektet Norheim Terrasse i Tromsø er noen av dem som har jobbet med Peab Byggs grunnlisens for å kunne bygge svanemerkede bygg.

Alle nye Peab-boliger svanemerkes

Alle nye leilighetsbygg og boliger som utvikles og bygges av Peab skal svanemerkes.

Publisert

Før jul 2021 fikk Peab Bygg innvilget grunnlisens for svanemerking. Det betyr at Svanemerket, myndighetenes eget miljømerke, har gitt sitt godkjent-stempel på premissene for miljømerking av fremtidige boliger.

Først ute med svanemerking blir Norheim Terrasse i Tromsø. Blant de neste boligprosjektene som skal svanemerkes er Osebakken Park i Porsgrunn, Inga Sparbos vei i Tromsø og Sandefjord Hageby.

- Svanemerking er en viktig del av klima- og miljøarbeidet vårt, og grunnlisensen har vi jobbet med over lengre tid, sier Marit Vassmyr, miljøsjef i Peab Bygg Norge.

- Svanemerket forplikter oss til å bygge energieffektive boliger med godt inneklima og fravær av miljø- og helseskadelige stoffer. I tillegg kvalitetssikres byggeprosessen fra planlegging til overlevering.

Byggenæringen er en av bransjene som har størst miljø- og klimabelastning. Derfor er det ekstra viktig med gode løsninger, mener Bjørn Olav Aarø Strandli, markedsrådgiver i Svanemerket.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge og de andre nordiske landene. Miljømerking Norge forvalter merkeordningen her til lands og er underlagt Barne- og familiedepartementet.

- Vi er en uavhengig tredjepart som nå går god for at Peab er i stand til å bygge i tråd med våre krav, sier Strandli.

- Vi har opplevd en sterk økning i interessen for Svanemerket i Norge de siste årene. Antallet svanemerkede boenheter og andre bygg er nå nesten ni ganger så stort som i 2018. Til sammen er det over 3500 svanemerkede bygg og boenheter som er ferdig bygget eller under oppføring i Norge, sier han.

Powered by Labrador CMS