Rune Likværn er teknisk sjef på Modulveggers fabrikk i Modum. Han har ansvar for å samle inn data slik at alle materialer og komponenter får en egen EPD. Samlet skal dette beskrive ferdige produkters klimagassutslipp.

Bransjeforening med egen EPD-generator

Alle produkter og komponenter som leveres til byggeplass må snart ha dokumenterte utslippsverdier.

– Vi er glade for å være med som pilot i utviklingen av Glass og Fasadeforeningens EPD-generator. Verktøyet vil gi bransjen et konkurransefortrinn, sier teknisk sjef Rune Likværn i Modulvegger.

1. juli innføres altså kravet om alle produkter og komponenter levert til de fleste bygg må bidra i et klimagassregnskap.

I TEK 17, kapittel 17, § 17–1. Klimagassregnskap fra materialer, er det beskrevet at; Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.

Som dokumentasjon for klimagassregnskapet bør det benyttes tredjeparts godkjent, standardisert og livsløpsbasert dokumentasjon for klimagassutslipp, for eksempel en miljødeklarasjon (EPD).

Gjennom lang dialog og samarbeid med EPD Norge og leverandøren LCA.no er Glass og Fasadeforeningen nå i gang med å forberede verktøyet som skal gi medlemsbedriftene grunnlag for å levere prosjektspesifikke, tredjepartsverifiserte EPD’er for sine produkter og leveranser.

Mye data

Modulvegger AS er en aktør innen systeminnredninger. På fabrikken i Modum produseres et vidt spekter av produkter, som består av flere typer råvarer og komponenter.

I moderne interiørarkitektur finner vi ofte dekorative spilevegger. Modulvegger produsere dette i stort volum.

– For først å komme i betraktning om leveranser må vi kunne levere EPD for våre produkter. Skal vi fortsatt vinne anbudskonkurranser må våre leveranser ha de minste miljøfotavtrykkene.

– En spilevegg inneholder eksempelvis tre hovedkomponenter; spiler i tre, dekorduk og små stålprofiler. Spileveggens totale EPD er blant annet summen av de tre komponentenes klimagassutslipp. For å kunne innfri alle krav, må altså våre underleverandører også levere med EPD på sine råvarer og komponenter. Det er krevende å samle inn data for alle de ulike materialer. Men skal vi være best på miljø er det strengt nødvendig, sier Rune Likværn.

Powered by Labrador CMS