Bygninger kan seksjoneres til ulike eierseksjoner. Illustrasjon: SINTEF
Bygninger kan seksjoneres til ulike eierseksjoner. Illustrasjon: SINTEF

Byggforskserien viser hvordan du seksjonerer

Byggforskserien viser prinsipper for seksjonering av fast eiendom til eierseksjoner som kan selges og pantsettes hver for seg.

Publisert Sist oppdatert

I prinsippet kan man seksjonere all bebygd eiendom med flere bruksenheter. Seksjoneringen kan bestå av boligseksjoner, næringsseksjoner eller en kombinasjon av disse.

Byggforskserien 241.021 Seksjonering av fast eiendom er revidert og oppdatert med de siste relevante lovendringene. Anvisningen gir en enkel oversikt over hva som kan seksjoneres, søknadsprosessen og opprettelse av sameie.

Anvisningen beskriver både seksjonering av nybygg, seksjonering av bestående bygninger og reseksjonering. Det er også et kapittel om utearealer i et sameie.

Målgruppa er først og fremst bygnings- og grunneiere, sameier, mindre bedrifter og enkeltpersoner innen byggenæringen, eiendomsutviklere og andre aktører som får befatning med seksjoneringssaker.

– Anvisningen kan være nyttig for både utbyggere og sameiestyrer, uavhengig av om man skal seksjonere noe eller om man sitter i styret for et sameie, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Fig. 422Boliggruppe med 16 eierseksjoner som fortetting på to boligtomter. Hver av leilighetene utgjør en seksjons hoveddel, mens terrasser, parkeringsplasser og boder på kjellerplan utgjør tilleggsdel for hver seksjon. Atkomstvei, grøntområder og gjesteparkeringer utgjør fellesarealer. Staup, Levanger. Arkitekt: Steinar Uddu siv.ark. MNAL. Foto: Arkitekten
Fig. 422Boliggruppe med 16 eierseksjoner som fortetting på to boligtomter. Hver av leilighetene utgjør en seksjons hoveddel, mens terrasser, parkeringsplasser og boder på kjellerplan utgjør tilleggsdel for hver seksjon. Atkomstvei, grøntområder og gjesteparkeringer utgjør fellesarealer. Staup, Levanger. Arkitekt: Steinar Uddu siv.ark. MNAL. Foto: Arkitekten
Powered by Labrador CMS