Aslaug Koksvik, direktør for Virke byggevare.

Et omslag i byggevare-handelen

Virke spår at byggevarehandelen faller med 10 prosent i 2023.

Publisert

Byggevarehandelen falt med 2 prosent i 2. tertial 2022 sammenlignet med 2. tertial 2021.

Byggevarehandelen falt i store deler av landet, og mest i Nordland og Møre og Romsdal. Veksten var høyest i Oslo, mens det var svak oppgang i Rogaland og Innlandet.

Nedgang på 13 prosent

- Etter noen år med kraftig vekst, ser man nå et fall i omsetningen til byggevarehusene, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

I årets andre tertial falt privatmarked i alle fylker, og totalt var nedgangen hele 13 prosent i forhold til 2. tertial 2021.

- Forbrukermarkedet har hatt negative vekstrater siden 3. tertial i fjor, i møte med de rekordhøye omsetningsnivåene under pandemien, sier Koksvik.

I proffmarkedet var vekstratene tosifret gjennom fjoråret og inn i 2022.

Fra årets andre tertial har veksten avtatt til 7,2 prosent, i forhold til 2.terital 2021. Det var positiv vekst i hele landet, med denne var sterkest i Oslo, etterfulgt av Innlandet og Rogaland. Negativ vekst i 2023

Spår nedgang i byggevarehandelen

Etter at salget i forbrukermarkedet slo alle rekorder i 2020, har proffmarkedet vært vekstdriveren. Økte priser ligger bak mye av veksten det siste halvannet året. Fremover vil økte renter og svak kjøpekraft ramme byggevarehandelen.

Virke spår at byggevarehandelen faller med 10 prosent i 2023, hvorav privatmarkedet antas å synke med 7 prosent i perioden.

- Det økte rentenivået og en svekkelse av boligmarkedet slår negativt inn for byggevarehandelen. Likevel vil omsetningen trolig ligge høyere enn i årene før pandemien, avslutter Koksvik.

Powered by Labrador CMS