Lyser ut midler som gjør bygge-bransjen mer sirkulær

Handelens Miljøfond lyser ut 100 nye plastposemillioner.

Publisert

- Vi har stor tro på sirkulærøkonomi, og håper byggebransjen leverer mange gode søknader i år, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond får sine inntekter fra salget av plastposer og deler ut midler til prosjekter som er med å løse plastens miljøproblemer. I fjor innførte de et eget utlysningstema for sirkulære løsninger og ombruk, og i år spisser de utlysningen. Byggebransjen er blant bransjene de ønsker flere søknader fra, sammen med tekstil, landbruk og havbruk/fiskeri.

- Vi er avhengige av en overgang til en sirkulær økonomi for plast, som også innebærer å redusere plastbruken, og det er et potensial i flere bransjer. Vi har noen gode eksempler, deriblant Looping som har laget gjenbrukbar emballasje for byggevarer. Dette vil vi ha mer av, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker og ansvarlig for sirkulærutlysningen i Handelens Miljøfond.

Ved å gjenbruke og gjenvinne kan man unngå store klimautslipp.

- I bygg- og anleggsbransjen er det også stort potensial for å gjenvinne plast i lukkede kretsløp, sier Nesheim.

Skjemaet åpent før sommeren

I år er søknadsskjemaet hos Handelens Miljøfond åpent fra og med 15. juni. Nesheim håper dette vil gi utslag i søknadsbunken.

- Søkerne får tilgang til skjemaet tidligere og dermed bedre tid til å tenke kloke tanker frem mot fristen 11. september. Vi håper dette gir utslag i mange og gode søknader, sier han.

Disse kategoriene kan man søke om midler innenfor:

  • Sirkulære løsninger og redusert plastbruk
  • Økt bruk av resirkulert plast
  • Teknologi for renere hav
  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
  • Redusere plastforsøpling internasjonalt
  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak
Powered by Labrador CMS