NYTT: Nedre Gangsås Boliger og dagsenter.
NYTT: Nedre Gangsås Boliger og dagsenter.

Peab bygger Nedre Gangsås Boliger og dagsenter i Harstad

Peab Bjørn Bygg har fått oppdraget med å bygge Nedre Gangsås Boliger og dagsenter for Harstad kommune.

Publisert

Nedre Gangsås Boliger og dagsenter vil bestå av to bygninger; et dagsenter og 10 omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse. Prosjektet utføres som en totalentreprise og byggearbeidet har oppstart i desember med ferdigstillelse våren 2025. Kontrakten er på ca. 114 millioner kroner.

– I et marked med stor konkurranse er det svært viktig for oss å bli tildelt dette oppdraget i Harstad, som sikrer oss jobb for 2024. I prosjektet vil vi benytte våre egne fagarbeidere og lærlinger innen betong og tømmer, sier Hugo Gleditsch, prosjektleder i Peab Bjørn Bygg.

Dagsenteret og omsorgsboligene vil begge være over to etasjer, med et bruttoareal på henholdsvis 1350 m² og 1450 m²

– Dagsentret vil gi personer med funksjonsnedsettelser et variert aktivitetstilbud i egnede lokaler. Vi har brukt Peab Bjørn Bygg på flere store byggeprosjekter, og kjenner entreprenøren som smidig og løsningsorientert, med fokus på framdrift og et godt sluttprodukt, sier Raymond Knudsen, prosjektleder i Harstad kommune.

Omsorgsboligene vil ha heldøgns bemanning og inkluderer derfor arealer for personalet. Prosjektet omfatter også betydelig arbeid på uteområdene.

– Vi er svært glade for å fortsette det gode samarbeidet med byggherre Harstad kommune. Med dette prosjektet legger Peab til rette for personer med funksjons nedsettelser ved å bygge tilpassede boliger og et dagtilbud, avslutter Trygve Nilsen, distriktssjef i Peab Bjørn Bygg.

Nedre Gangsås Boliger og dagsenter

  • Omfang: Dagsenteret: totalt 1350 m2 BTA / Omsorgsboliger: totalt 1450 m2 BTA 
  • Kontraktssum eks mva: 113.973.000 kroner
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Sted: Harstad
  • Byggherre: Harstad Kommune
  • Prosjektleder: Hugo Gleditsch
  • Anleggsleder: Steffen Bjørkvoll
  • Oppstart: Desember 2023
  • Ferdigstillelse: April 2025
Powered by Labrador CMS