Juryen har lagt vekt på at vinnerutkastet har et flott arkitektonisk uttrykk og et inkluderende inngangsparti.
Juryen har lagt vekt på at vinnerutkastet har et flott arkitektonisk uttrykk og et inkluderende inngangsparti.

Peab vant konkurranse om å bygge ny kirke i Bergen

Peab K. Nordang er tildelt totalentreprisen for den nye kirken i Sædalen i Bergen.

Publisert

Peab K. Nordang er tildelt totalentreprisen for den nye kirken i Sædalen i Bergen. Sammen med Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter vant Peab K. Nordang design- og priskonkurransen med løsningen En kirke full av liv.

- Vi er ydmyke og stolte over å få utvikle og bygge et så viktig prosjekt for lokalsamfunnet i Sædalen, sier Magnus Mjelstad, distriktssjef for Peab K. Nordang i Bergen.

Forslaget En kirke full av liv vant konkurransen fordi det har en «arkitektonisk vilje og en troverdighet som et samlet anlegg,» ifølge juryens rapport. Juryen legger vekt på samspillet mellom arkitektur, omgivelser og funksjoner. Juryen fremhever også at kirken blir et landemerke i sentrum av Sædalen.

Hensyn til naturen

En bekk renner gjennom naturtomten. Hvis det skulle komme en storflom, er det viktig at kirken ligger på trygg avstand.

- Dette kravet ble avgjørende for hvordan vi utnytter den flotte tomten. Kirken er plassert slik at vi best mulig ivaretar naturen omkring. Kirkens uteområder er en viktig del av prosjektet. De er tilpasset naturen og bidrar til et flott rekreasjonsområde, forklarer Mjelstad.

Valg av byggemateriale har også vært viktig for utformingen av En kirke full av liv. Et kirkebygg skal helst vare i flere hundre år. Teglstein er valgt som hovedmateriale fordi det er bestandig, holder seg pent over lang tid og ikke krever mye vedlikehold.

- Den største utfordringen har vært begrensningene som ligger i reguleringsplanen og i tomtens størrelse og utforming. Dette kombinert med byggherrens krav og en stram kostnadsramme har gjort oss ekstra skjerpet, sier Mjelstad, som nå ser frem til å komme i gang med detaljprosjekteringen.

En drøm blir oppfylt

Sædalen ble i 2006 skilt ut som egen menighet under Birkeland sokn. Siden 1980-tallet har det vært omfattende utbygging i området, med stigende folketall. Drømmen om egen nærkirke vært levende helt siden 1960-tallet, da det ble startet pengeinnsamling.

- Det betyr mye for folk i Sædalen å få denne kirken nå. Det er en aktiv og tallrik menighet som leier lokaler på skolene, og som sliter med å finne plass til alle sine aktiviteter. De har ventet på egen kirke i flere tiår, forteller kirkeverge og juryleder Mette Svanes.

Med seg i juryen har hun hatt uavhengige arkitekter, representanter for menigheten og Bergen kirkelige fellesråd, som er byggherre.

Sist en ny kirke ble tatt i bruk i Bergen var da Ytrebygda nærkirke ble vigslet i desember 2011. Nå håper menigheten i Sædalen å kunne feire julegudstjeneste i egen kirke i 2023.

Powered by Labrador CMS