Forsøplingsrisikoen knyttet til EPS og XPS kan særlig reduseres gjennom å gi overskuddsmateriellet mer verdi. Foto: Hold Norge Rent
Forsøplingsrisikoen knyttet til EPS og XPS kan særlig reduseres gjennom å gi overskuddsmateriellet mer verdi. Foto: Hold Norge Rent

Polystyren-forsøpling

Hvordan unngå at polystyren havner i naturen.

Publisert

En ny studie gjennomført av Hold Norge Rent og EPS-foreningen viser at forsøpling fra EPS- og XPS-produkter kan reduseres betydelig ved å implementere kunnskapsbaserte og målrettede tiltak.

EPS på topplisten over funn

Produkter og biter av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) på avveie er et kjent forsøplingsproblem i Norge.

EPS har ligget på topp 10-listen over nasjonale funn fra ryddeaksjoner i en årrekke. I 2021 ble det registrert 9649 biter med EPS over 5 cm i Rydde-appen (Rydde er et samarbeid mellom Senter mot marin forsøpling og Hold Norge Rent), og EPS kom også på tredjeplass på listen over søppel som frivillige finner hyppigst på ryddeaksjoner i Norge.

Sammen mot forsøpling

I 2021 mottok Hold Norge Rent og EPS-foreningen tilskudd fra Miljødirektoratet til et felles prosjekt med mål om å forebygge forsøpling fra EPS og XPS.

- For å sikre at prosjektet munnet ut i konkrete tiltak som faktisk forebygger EPS- og XPS-forsøpling, besluttet vi å avgrense oss til bygg- og anleggsbransjen, og senere avgrenset vi prosjektet ytterligere til byggebransjen, sier prosjektleder Astrid Kordal Næss.

Hovedmålet for prosjektet var å redusere EPS og XPS på avveie fra byggeplasser ved å identifisere kilder og årsakene til forsøpling fra disse materialene og utarbeide målrettede tiltak. Prosjektet samlet kunnskap gjennom ryddeaksjoner, en spørreundersøkelse og befaringer på byggeplasser.

Tiltak som kan løse utfordringene

Gode systemer og rutiner for avfallshåndtering kan bidra til å redusere forsøplingsrisikoen knyttet til EPS og XPS.

Løsning knyttet til nybygg:

 • Evaluere forsøplingsrisikoen i alle byggeprosjekter
 • Inkludere kostnader til tiltak mot forsøpling i budsjett og anbud
 • Informere om håndtering av EPS- og XPS-produkter særlig knyttet til lagring og kapping
 • Bruke kappeverktøy som minimerer forsøpling og effektiviserer opprydding
 • Levere miljøsekk for sortering av EPS- og XPS-avfall sammen med EPS og XPS
 • Innføre henteordninger for miljøsekkene med sortert EPS og XPS
 • Inngå innkjøpsavtaler for overskuddsmateriell
 • Etablere samarbeid med Byggenærings Landsforening

Løsninger knyttet til sanering:

 • Innføre krav til prising av sikringstiltak mot forsøpling fra EPS og XPS i offentlige innkjøp
 • Utvikle prosesser som effektivt skiller EPS fra betong i en beskyttet sone
 • Dedikere ressurser til rydding EPS og XPS mens arbeid med gravemaskin pågår
 • Rive bygg konstruert av betong i større stykker
 • Designe bygg for gjenvinning der rivningsaspektet tas i betrakting når bygget utformes

- Forsøplingsrisikoen knyttet til EPS og XPS kan særlig reduseres gjennom å gi overskuddsmateriellet mer verdi ved å etablere innkjøpsavtaler for overskuddsmateriell for videre salg, sier Bengt Bøyesen fra EPS-foreningen.

Powered by Labrador CMS