Skal bygge 209 studentboliger

NCC har inngått avtale med Studentsamskipnaden SiO for bygging av 209 studentboliger i Brenneriveien 11 i Oslo.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Rivearbeidene starter opp i mai, og planlagt ferdigstillelse er høsten 2024.

- Prosjektet mottok rammetillatelse 1. april og SiOs hovedstyre har vedtatt gjennomføring av prosjektet. Vi er glade for å kunne starte byggingen av de sentralt beliggende studentboligene, og ser frem til godt samarbeid med NCC videre i prosessen, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør SiO.

Brenneriveien 11 er sentralt plassert langs Akerselva på Grünerløkka i Oslo og vil bestå av 209 studentboliger i 2. til 7. etasje med fellesfunksjoner og næringslokaler i første etasje. Totalt areal er beregnet til ca. 9100 BRA.

- Vi har gjennom et vellykket samspill med SiO, arkitekter fra A-Lab og øvrige aktører i prosjektet jobbet frem et svært gjennomarbeidet og effektivt prosjekt. Gjennom vår strukturerte arbeidsmetodikk og bruk av digitale verktøy har vi jobbet etter en metodikk som bidrar til gjennomtenkte og fremtidsrettede studentboliger med høy bokvalitet og bærekraftige løsninger, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Samarbeid med Enova

Prosjektet skal gjennomføres med «tydelig miljøprofil med fokus på bærekraft og bevisste valg av miljøvennlige materialer og løsninger».

Byggeprosjektet skal være et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass i samarbeid med Enova, og det er utviklet en ombruksrapport for kartlegging av det eksisterende byggets materialer som grunnlag for eventuell gjenbruk.

Det er også utviklet et miljøprogram samt en miljøoppfølgingsplan (MOP) med ambisiøse miljøkrav i prosjektet.

Det vil bli et allment tilgjengelig torg mot gatetunet, samt at det langs Akerselva skal utvikles et grønt parkrom for opphold og aktivitet tilrettelagt med turvei.

- Sammen med SiO og A-Lab har vi jobbet frem en plan for prosjektet som vi nå virkelig ser frem til å gjennomføre. Vi ser frem til en effektiv, bærekraftig og trygg byggeperiode. Vi vil også takke SiO for det gode samarbeidet og den tilliten de har vist oss i denne prosessen, sier avdelingssjef Markus Stellander i NCC Building Norge.

Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise og ordreregistreres i forretningsområdet NCC Building Nordics i 2. kvartal i år.

Powered by Labrador CMS