Skal rehabilitere for Statnett i Sunndal

Veidekke har skrevet kontrakt med Statnett SF om rehabilitering av deres administrasjonsbygg på Sunndalsøra i Sunndal kommune.

Publisert

Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er drøyt 125 millioner kroner.

Statnett og Veidekke har gjennomført en samspillsfase for å utvikle prosjektet som nå er videreført til utførelse. Administrasjonsbygget på Sunndalsøra er på omkring 3300 m², og det er utviklet i fem byggetrinn i tidsperioden 1978-2008. Både bygningsmessig- og teknisk standard er fra de aktuelle byggeårene, med enkelte mindre oppgraderinger underveis.

Byggets tekniske standard avviker fra dagens forskriftskrav, herunder krav til både energieffektivitet, luftkvalitet, universell utforming og når det kommer til ytre sikringstiltak. Videre vurderes arealeffektiviteten og fleksibiliteten i bygget å være lav som følge av byggets oppdelte byggetrinn og utstrakt bruk av cellekontorer. Overflater, vinduer og taktekking er preget av slitasje og har overskredet forventet levealder i betydelig grad.

Bygningsmassen skal ombygges slik at den oppfyller Statnetts behov fremover og totalrehabiliteres slik at den tilfredsstiller dagens krav og standard (TEK 17).

Byggearbeidene starter i februar, og skal være avsluttet medio 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2022.

Powered by Labrador CMS