LAB skal utvide Lagunen Storsenter i Bergen.

Skal utvide Lagunen Storsenter i Bergen

LAB Entreprenør, et selskap i AF Gruppen, har inngått en totalentrepriseavtale med Lagunen om utvidelse av Lagunen Storsenter i Fana bydel.

Publisert

Utbyggingen er utviklet gjennom en effektiv samspillsfase mellom LAB Entreprenør og Lagunen DA.

Senteret skal utvides over parkeringsplassen sør for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15.000 m². I eksisterende senter ombygges ca. 3200 m² i forbindelse med utvidelsen.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. 365 millioner kroner.

Prosjektet har en utfordrende utforming med gode kvaliteter der fasadene i hovedsak er glassfasader med horisontale brede aluminiumsvinger som solskjerm. Innvendig blir det et stort atrium med blant annet grønne vegger. 

Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. Bygningen planlegges med energiklasse A. Det planlegges med gjenbruk av blant annet eksisterende fasader som må demonteres i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Arbeidene startet i 3. kvartal 2023 og er planlagt ferdigstilt i 1. kvartal 2026. 

Powered by Labrador CMS