Nicolai Dirdal (daglig leder Simenergi) og Jo Mortensen (konserrndirektør Teknologi, innovasjon og grønn forretningsutvikling i Skanska)
Nicolai Dirdal (daglig leder Simenergi) og Jo Mortensen (konserrndirektør Teknologi, innovasjon og grønn forretningsutvikling i Skanska)

Skanska inn på eiersiden i Simenergi

Simenergi står bak Simien, som er det mest brukte energisimuleringsprogrammet for bygg i Norge. Nå skal de vokse videre med Skanska på eiersiden.

Publisert

Simenergi leverer ulike energiberegningsverktøy for bolig- og næringsbygg. Det mest kjente produktet er Simien, som er Norges ledende energiberegningsverktøy rettet mot rådgivende ingeniører og andre fagpersoner som jobber med beregning av energibruk og vurdering av inneklima i bygninger. Selskapet har i dag fire ansatte og ca. 800 selskaper på kundelisten. Skanska har brukt produktene de leverer på en rekke prosjekter og går nå inn på eiersiden.

Strategisk partner

- Vi er veldig glade for å få Skanska som en strategisk partner og eier. De er ledende innen utvikling og bygging av energi- og klimaambisiøse bygg, har en unik systemkunnskap på installasjoner og bygningskropp og ikke minst, lange tradisjoner med å bruke avanserte simuleringer for å optimalisere energi- og klimaytelse, forteller Nicolai Dirdal, daglig leder i Simenergi.

Jo Mortensen, som er konserndirektør for teknologi, innovasjon og grønn forretningsutvikling forteller at Skanska ser på Simenergi og ikke minst produktet Simien som en strategisk investering:

- Vi i Skanska leverer allerede i dag bygg som er helt i verdensklasse når det kommer til energieffektivitet. Vår ambisjon er å være helt i front når det kommer til utvikling av avanserte simuleringer og visualisering av bygninger med høye ambisjoner. Simenergi er det ledende selskapet i Norge når det kommer til utvikling av teknologi og programvare for kalkulering og simulering av energi og karbonutslipp i byggeprosjekter: Vi tror denne teknologien vil være helt sentral når fremtidens energi- og klimaeffektive bygg skal designes, sertifiseres og ikke minst verifiseres.

Synergier

Både Skanska og Simenergi trekker frem synergiene som ligger i at Skanska kommer inn på eiersiden.

- Skanska har et unikt fagmiljø i Skanska Teknikk og spisskompetansen de besitter innen både energi og bygningsfysikk vil være svært verdifull i vår videre produktutvikling, forteller Nicolai Dirdal.

Han trekker også frem at Skanskas sterke globale tilstedeværelse er med å gi selskapet en arena for videreutvikling av produkter for et internasjonalt marked.

Skanska vil få en eierandel på 33,33% og går også inn i styret i selskapet. Investeringen er et ledd i å realisere selskapets høye ambisjoner både innen bærekraft og innovasjon:

- Vi ønsker å ta en rolle i Simenergi som katalysator for deres produktutvikling. Gjennom aktivt eierskap vil vi bidra til at både selskapet og produktene utvikler seg videre slik at vi kan få full effekt av produktene deres i våre byggeprosjekter, forteller Jo Mortensen.

Digital dokumentasjon

I både offentlige og private byggeprosjekter stilles det krav til stadig lavere energibruk og lavt klimautslipp. I tillegg til den fysiske leveransen av selve bygget kreves det i dag detaljert digitalisert dokumentasjon av bygget, både i prosjekteringsfasen, byggefasen og driftsfasen.

- Simien er et program som skal kunne brukes til beslutningsstøtte og dokumentasjon i alle faser. Vi er blant annet i gang med å utvikle en sanntids-simuleringsmotor som vil gjøre det mulig å sømløst integrere beregninger og virkelige målinger av energibruk, effektbruk og inneklima i bygg. Dette blir et viktig steg i retning av en digital tvilling for bygg, og vil kunne brukes til å optimalisere både drift av bygg, prosjektering og videre utvikling, forteller Nicolai Dirdal.

Powered by Labrador CMS