Broelementene ble heist opp av Lågen i slutten av oktober, og er nå nøye undersøkt . Konklusjonen er at elementene kan brukes om igjen.

Åpner Randklev bro først mot sommeren

Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bro sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.

Publisert

Jernbanebroa ved Ringebu kollapset som følge av ekstremværet Hans i sommer, og togtrafikken gjennom Gudbrandsdalen har siden vært stengt. 

De siste ukene har broelementene blitt løftet opp fra Gudbrandsdalslågen, og en inspeksjon viser at elementene kan brukes på nytt. 

Broelementene har fått seg en trøkk, men kan med utbedringer brukes på nytt.

– Dette er svært gode nyheter for passasjerene, vareeierne som frakter gods og oss. At vi kan gjenbruke elementene vil bidra til at vi raskere kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bro, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor.

Vi må likevel vente en god stund før jernbanetraseen mellom Oslo og Trondheim kan åpne igjen. Bane Nor går ikke ut med noen konkret dato for når broen igjen kan være på plass, men skriver i en pressemelding at togtrafikken kan gjenopptas «i løpet av våren» og «før sommeren».

Det betyr ytterligere et halvt år med omkjøringer og begrenset kapasitet på jernbanen mellom Østlandet og Midt-Norge.

De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brofundamentene veltet, og dermed havnet to av broelementene i elva. Broelementene ble heist på land i slutten av oktober.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor.

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Bane Nor gjennomgått begge broelementene og kartlagt skadeomfanget. Rapporten avdekker skader i et begrenset omfang, og skadene er i hovedsak lokalisert i hver ende av brospennene. 

– Vi forventet en viss mengde skader på broelementene, og det er derfor ingen store overraskelser i skaderapporten. Rapporten forteller oss at arbeidet med å sette i stand broelementene vil være omfattende, men samtidig at gjenbruk er både teknisk gjennomførbart, økonomisk forsvarlig og gunstig med tanke på fremdrift sammenlignet med andre alternativer, sier Eriksen.

I tillegg til reparasjon av broelementene, må også det veltede fundamentet erstattes. Det meste av dette er nå fjernet, og vi er i gang med forberedelsene til bygging av nytt fundament. 

Det nye fundamentet får en større grunnflate, og blir bedre sikret mot erosjon og undergraving enn det gamle. Samtidig har det også vært betydelig erosjon rundt det andre brofundamentet, som også skal utbedres. 

– Fundamentet bygges etter dagens tekniske krav, som naturligvis har endret seg siden den opprinnelige brua ble bygget. Selv om vi nå jobber på høygir for å gjenåpne broen vil dette arbeidet ta tid. Foreløpig ser det ut som at tidsplanen kan overholdes, sier konserndirektør Thor Gjermund Eriksen.

Powered by Labrador CMS