Arvid Veseth er en erfaren veibygger. Det kommer godt med på et prosjekt til flere titalls milliarder kroner.

Ny leder på prosjekt til over 30 mrd. kroner

Fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen (FRE16) er et samarbeid mellom Bane Nor og Statens vegvesen. Arvid Veseth er Vegvesenets nye prosjektleder i prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Arvid Veseth har jobbet i Statens vegvesen i 28 år og har lang erfaring både som byggeleder og prosjektleder på store prosjekter som E18- utbyggingen i Vestfold og Tønsbergpakken.

Bane Nor har prosjektledelsen på fellesprosjektet FRE16 med Morten Klokkersveen som prosjektdirektør. Statens vegvesen er prosjekteier for all veiutbyggingen knyttet til veiprosjektet, mens Bane Nor er prosjekteier for banedelen. 1. mai overtok Arvid Veseth stafettpinnen etter Odd Johansen, med ansvar for de Vegvesen-ansatte som jobber på prosjektet.

- Jeg kjenner prosjektet godt, siden jeg jobbet med reguleringsplanen for E16 Skaret-Høgkastet i to år, Fellesprosjektet FRE16 er en forlengelse av den strekningen, sier Veseth.

Faglig innholdsrikt prosjekt

Slik er planene for Sundvollen dersom det blir etablert liten utfylling.

- Rent veifaglig sett inneholder prosjektet nesten alle tenkelige utfordringer, noe som gjør det ekstra spennende og interessant å jobbe med. Vi har krevende grunnforhold, vi skal bygge både veier, bruer og tunneler; inkludert «cut and cover- tunneler», også kjent som miljøtunneler. Det er virkelig et faglig innholdsrikt prosjekt, og det er spennende å samarbeide med Bane Nor, sier Veseth.

- Vi har ulik kompetanse og ulike arbeidsmetoder, på mange måter kan man si at vi noen ganger opplever kulturkollisjoner som vi må finne løsninger på. Men det er spennende å samarbeide om å finne gode løsninger. Jeg kjente mange av dem som jobber på prosjektet fra før, og har blitt kjent med en del nye. Jeg vet at prosjektet har mange utrolig faglig dyktige folk, og det er et trivelig arbeidsmiljø i prosjektet, fortsetter han.

Våren 2019 ble den endelige beregningen av kostnader på Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 satt til 33,9 mrd. kroner. Dette var 5,5 mrd. kroner mer enn beløpet som var anslått i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Statlig reguleringsplan vedtatt i mars

Stortinget har tidligere bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss skulle planlegges som et felles prosjekt mellom Bane Nor og Statens vegvesen.

Planprosessen er blitt gjennomført som statlig reguleringsplan, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Den statlige reguleringsplanen ble vedtatt 27. mars 2020.

Høyt aktivitetsnivå nå

- Akkurat nå er vi i gang med den såkalte KS2-prosessen, altså ekstern kvalitetssikring av prosjektets utbyggingsplaner og kostnadsoverslag. KS2-prosessen blir gjennomført av eksterne konsulenter, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Når den prosessen er gjennomført og godkjent er neste steg fram mot byggestart å få vedtatt investeringsbeslutningen med bompengeproposisjonen i Stortinget. Vi har notert oss at det er forventninger om at dette kan komme allerede våren 2021, sier Veseth, og viser til pressemelding fra departementet 12. mai.

De første arbeidene er såkalte «forberedende arbeider» på en del eksisterende veier inn til anleggsområdene. Det går ut på å forsterke veier, bygge GS-veier og andre tiltak.

- Dette jobber flere av Vegvesen-folkene i prosjektet med akkurat nå, sier den nye lederen, og fortsetter:

- Jeg opplever at veikompetanse er etterspurt i prosjektet, og det er et uttalt ønske at prosjektet skal få en balansert fordeling mellom folk fra Bane Nor og fra Vegvesenet. Forutsatt at utviklingen fortsetter slik det ser ut nå, kommer det til å bli skikkelig «trøkk» fram mot våren 2021. Da kommer raskt behovet for flere folk med veifaglig bakgrunn – og innholdet og utfordringene i dette prosjektet bør virkelig trigge oss veifolk.

Powered by Labrador CMS