BEFARING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022.

118 døde i trafikken i 2023

– Et mørkt år for trafikksikkerheten.

Publisert

– 2023 ble nok et mørkt år for trafikksikkerheten på norske veier. Ulykkesbildet vi har hatt de siste to årene er svært bekymringsfullt, og viser at vi må intensivere innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen, mistet 118 personer livet på norske veier i 2023. Det er to flere enn i 2022, da 116 personer omkom i veitrafikken i Norge. I tillegg var det mange som ble hardt skadd i trafikken i 2023. De endelige tallene for hardt skadde i 2023 er ennå ikke klare.

– Utviklingen vi har sett de to siste årene er urovekkende. Etter flere år med nedgang i dødsulykker i trafikken, har tallene økt kraftig i både 2022 og 2023. Selv om statistikken viser at norske veier er de tryggeste i Europa, kan ikke dette bli en hvilepute. Vi har ingen å miste, sier samferdselsministeren.

Alle dødsulykker analyseres

Alle dødsulykker blir gjennomgått av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Selv om analysene for 2023 ikke er klare ennå, ser vi at det har vært økning i ulykker med unge førere, ulykker der tungbil er involvert og ulykker med flere drepte. 

Tallet på motorsykkelulykker er stabilt høyt, med 20 omkomne i 2023. Nær halvparten av dødsulykkene i fjor var møteulykker.

Analysene av årsakene til dødsulykkene i 2022 ble nylig publisert. Disse viser at trafikkulykker er sammensatte, og det er sjeldent mulig å peke på kun én grunn til at ulykker skjer. Likevel viser analysene at førerfeil ved uoppmerksomhet eller risikoadferd er to av hovedårsakene.

– Det er lett å bli fristet til å gjøre noe annet enn å kjøre bil, men uoppmerksomhet er en medvirkende årsak i én tredel av dødsulykkene i trafikken. Når vi setter oss bak rattet er vi ansvarlig for både egen og andres sikkerhet, og da må hovedfokuset være på å kjøre bil, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

– Mine tanker går til pårørende som har mistet sine nære og kjære i trafikkulykker i året som har gått, og til de som er blitt skadet. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier Nygård. 

Nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde er fortsatt førende for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

– Det jobbes systematisk, målrettet og godt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører, og det har blitt gjort i flere tiår. Dette arbeidet må fortsette i 2024, samtidig som vi må forsterke innsatsen for trafikksikkerhet. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå målene våre med nullvisjonen, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS