Lasting og lossing skal skje av personell spesielt utdannet for oppgaven i henhold til en ny portugisisk lov. (Arkivfoto)
Lasting og lossing skal skje av personell spesielt utdannet for oppgaven i henhold til en ny portugisisk lov. (Arkivfoto)

150.000 i bot for å laste/losse

I September innfører Portugal en ny lov som forbyr avsender/mottaker å pålegge lastebilsjåføren å laste/losse bilen. Bøtesatsene er fra 1.250 til 15.000 € dersom dette ikke overholdes. I tillegg skal lasting/lossing skje innen to timer, ellers har man rett på kompensasjon.

Publisert

Portugal ble det i 2019 undertegnet en avtale om lasting og lossing, der transport- og logistikk- og distribusjonsselskaper ble enige om at disse oppgavene, med noen unntak, ikke var sjåførenes ansvar. Ettersom ingen fulgte avtalen og sjåførene fortsatt ble pålagt å utføre denne typen oppgavene, besluttet regjeringen en ny lov (Decreto-Lei n.º 57/2021). Loven bestemmer nye regler for lasting og lossing av gods, men det trer først i kraft i 11. september. Loven vil gjelde for all transport i Portugal, inkludert grenseoverskridende transport.

Regulert ventetid

De nye reglene begrenser den maksimale ventetiden for lasting eller lossing til to timer. Ventetiden starter fra det tidspunktet som har blitt avtalt eller planlagt av avsender, mottaker og transportør eller, i tilfelle det ikke er gjort noen avtale, fra tidspunktet for registrering av kjøretøyet i avsenderens eller mottakerens system, bortsett fra levering til butikker. Ved forsinkelser har transportør, speditør, avsender eller mottaker krav på en kompensasjon, denne skal betales av den som er ansvarlig for forsinkelsen.

Lasting og lossing skal i utgangspunktet utføres av personell som er ansatt av avsender eller mottaker. Dersom det er transportørens ansvar å utføre lasting eller lossing, må transportøren bruke en annen arbeidstaker enn sjåføren til dette. Den som laster/losser skal i tillegg være kvalifisert og opplært til dette arbeidet.

I fremtiden skal ikke lasting og lossing i Portugal utføres av sjåføren, men av eget personell.
I fremtiden skal ikke lasting og lossing i Portugal utføres av sjåføren, men av eget personell.

Sjåføren kan kun pålegges å utføre lasting og lossing, i henhold til vilkårene i den gjeldende kollektive avtalen: Distribusjon av varer fra sentrallagrene til de respektive butikkene, flyttegods og dør til dør transport, men det skal være en annen person tilstede. Det er også ett unntak for lasting og lossing av noen andre typer gods som drivstoff, bulk-transport og biltransport. Da skal det ha blitt gitt opplæring i bruk av spesifikt utstyr, samt at dette skal være tilgjengelig. Disse reglene gjelder uten å berøre de spesifikke bestemmelsene som gjelder for transport av farlig gods som kommer i tillegg.

Dersom reglene ikke følges kan det gis bøter på mellom 1 250 og 15 000 euro, avhengig av om personen er en fysisk eller juridisk person.

Sjåføren har fremdeles ansvar for å sørge for riktig lasting i forhold til vekt og lastsikring og skal derfor gi de som laster direktiv om hvordan bilen skal lastes.

Kan komme til andre land

Blant annet den Spanske organisasjonen ASTIC ønsker en tilsvarende lov i Spania. De har gjort en undersøkelse som viser at hele 70% av spanske sjåfører blir pålagt å utføre lasting/lossing selv. For at dette ikke skal gå utover lovpålagt arbeidstid blir sjåførene ofte bedt om å fjerne sjåførkortet fra skriveren. Dette går utover sikkerheten på landeveien da sjåførene ikke er uthvilte når de setter seg bak rattet, og kan få lange arbeidsdager. ASTIC mener også at innføring av et slikt lovverk vil kunne øke attraktiviteten til sjåføryrket slik at det blir letter å rekruttere unge sjåfører.

Powered by Labrador CMS