Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022.

2022 var et mørkt år for trafikksikkerheten

I Norge døde 118 i trafikken i 2022 - en økning på nær 50 prosent sammenlignet med 2021. Nullvisjonen virker fjern.

Publisert

Norske veier krevde 118 menneskeliv i 2022, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 38 flere enn i 2021, da 80 personer omkom i veitrafikken i Norge. Etter flere år med nedgang, har antallet omkomne i trafikken økt i 2022. Det er også kraftig økning i antallet hardt skadde.

- Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg i året som gikk. Flere sitter tilbake hardt skadet etter å ha vært i en trafikkulykke, og altfor mange har mistet livet. Og for alle som har omkommet sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går spesielt til disse, sier Nygård.

Det jobbes for fullt med å analysere årsakene til ulykkene i 2022. Alle dødsulykker blir gjennomgått av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe.

- Har vært jobbet godt

Samferdselsdepartementet følger situasjonen nøye, og det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet som har pågått over flere år fortsetter:

- Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører, og det er det blitt gjort i flere tiår. Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, bedre rednings- og skadehåndtering, og en satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt. I tillegg har det vært jobbet godt med det trafikantrettede og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. Dette trykket skal vi bidra til å holde oppe, sier Nygård.

Nullvisjonen

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

- Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Ulykkesutviklingen i 2022 viser at det er helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeidet fortsetter i 2023, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS