Digitalt førerkort.
Digitalt førerkort.

Ny funksjonalitet i digitale førerkort

En ansatt som er blitt tildelt rettigheter i Altinn til å handle på vegne av bedriften, skal kunne velge å presentere seg som sin bedrift når digitale førerkort kontrolleres.

Publisert

- Digitalt førerkort (førerkort-appen) som ble lansert 1. oktober 2019 har til nå blitt tatt i bruk av mer enn 1,5 millioner førerkortinnehavere. 2. april i år ble det lagt til en skannefunksjon i appen for privatpersoner som kan benyttes til å fastslå opplysninger i andre personers digitale førerkort. Nå lanseres en verifikasjonsfunksjon også for bedrifter i digitalt førerkort, sier systemansvarlig seniorrådgiver Bujar Llukaj i Statens vegvesen.

Llukaj kommer med et eksempel:

- En ansatt som er blitt tildelt rettigheter i Altinn til å handle på vegne av bedriften, vil kunne velge å presentere seg som sin bedrift når digitale førerkort kontrolleres. Skannefunksjonaliteten for bedrifter kan benyttes av alle og krever ikke at den ansatte har ervervet førerrett.

Forutsetninger for å kunne gjennomføre en slik kontroll:

  • Førerkortappen må være lastet ned på en mobiltelefon.
  • Videre må bedriftsledelsen registrere i Altinn hvilke medarbeidere som gis brukertilgang og kan handle på vegne av bedriften.
  • Innloggingen i digitalt førerkort skjer deretter via ID-porten, her gjennomføres identifisering av brukeren.
  • Etter Identifiseringen kan brukeren på vegne av bedriften foreta nødvendig verifiseringsjobb.

Om «Skann QR-kode»

Det er mulig å benytte både private- og tjenestetelefoner til å utføre verifikasjon av digitale førerkort.

Ved behov for å verifisere et digitalt førerkort, må både den som skal kontrollere og den som blir kontrollert åpne opp førerkortappen. Kontrolløren velger funksjonen «Skann QR-kode» og den som blir kontrollert må vise fram QR-koden i førerkortappen for skanning.

Etter at skanning er gjennomført må den som blir kontrollert gi samtykke i førerkortappen for at den som kontrollerer får se førerkortopplysningene.

Dersom samtykke gis; vises følgende førerkortopplysninger på kontrollørens mobil i maksimalt 5 minutter:

  • Bilde, navn, fødselsdato, førerkortnummer, førerkortklasser, førerkortkoder, utstedt- og gyldighetsdato.
  • Opplysningene hentes direkte fra førerkortregisteret og bilde- og signaturregisteret.