Åpent om natten igjen.

E18 Festningstunnelen er ferdig oppgradert

Fra og med i dag er det slutt med nattestenging i Festningstunnelen i Oslo, og trafikken kan gå som normalt.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I ett år har Statens vegvesen arbeidet med oppgradering av tunnelen slik at den innfrir kravene til tunnelsikkerhetsforskriften. Til tross for utfordringer med covid-19-pandemien, er tidsskjemaet fulgt.

Nå er det slutt på nattestenging av Festningstunnelen.

Det er hovedsakelig elektroarbeider som er utført i tunnelen, men det er også gjort annet arbeid. Kontraktsummen for prosjektet er på drøye 250 millioner kroner.

Her er noe av det som er gjort:

 • Bygget nytt teknisk bygg
 • Bygget nytt sedimenteringsanlegg
 • Bygget nytt styrerom for sedimenteringsanlegg
 • Montert 2100 meter med kabelstiger
 • Montert 12 nye ventilatorer. Til disse er det montert 3000 meter med kraftkabler
 • Montert 5000 meter med langsgående ledelys
 • Montert ny belysning i Vestbanekrysset påkjøringsrampe, 198 armaturer. Til disse er det strukket ca. 11000 meter med kraftkabler
 • Montert åtte nye bommer
 • Montert 11 nye LED variable skilt
 • 10.000 meter med signalkabel
 • Bygget ny pumpestasjon på Bygdøylokket og utvidet pumpestasjon B i tunnelen
 • Byttet 28 ITV-kameraer
 • Montert nytt dome-kamera
 • Montert seks nye kjørefeltsignaler

I tillegg til at tunnelveggene er nymalte, er det også lagt ny brannbeskyttelse i vegger og tak.

I «Danskeløpet», rampen som leder mot ferjekaia i Oslo, er det nytt vann- og frostsikringshvelv med sprøytebetong.

Det er også gjort trafikksikkerhetstiltak i havarinisjer.

Powered by Labrador CMS